Ερωτήσεις σε επαγγελματία ηλεκτρολόγο


  Όνοματεπώνυμο:  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ Ποιες ήταν οι σπουδές σας;  Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ Ποιο είναι το επάγγελμά σας;  Ηλεκτρολόγος Πόσο καιρό κάνετε αυτήν την δουλειά;  25 χρόνια Εσείς επιλέξατε το επάγγελμά σας ;  Ναι Μπορείτε να μας περιγράψετε τι ακριβώς κάνετε σ΄αυτήν την δουλειά;  Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις,αντικατάσταση και βλάβες λαμπτήρων ΦΟΠ,συντήρηση-επισκευή αντλιοστασίων. Ποιο είναι το ωράριό…

Τα απαραίτητα εργαλεία του ηλεκτρολόγου


Ηλεκτρολόγος είναι o επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με τις τεχνολογικές εφαρμογές του ηλεκτρισμού, της ηλεκτρονικής και του ηλεκτρομαγνητισμού, όπως και κάθε ανάλογα καταρτισμένος επιστήμονας. Η επιστήμη ηλεκτρολόγου ασχολείται με τα μεγάλης κλίμακας ηλεκτρικά συστήματα και προβλήματα όπως η μετάδοση ισχύος κατ’ αντιδιαστολή με τη συγγενή επιστήμη ηλεκτρονικού που εξετάζει τα μικρής κλίμακας ηλεκτρονικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των ολοκληρωμένων…